Chinmi Moriawase

$28.00
Hokkaido Tako Wasabi, Tsuku Kimchi and Ika Sashi Mentai. Great starter to pair with a bottle of sake.